Çalışma Verimliliğini Artıran Ofis Tasarım Çözümleri

July 3, 2018

Yazan: Seren Varer, Sonraki Mimarlık Temmuz 2018

Düzenleyen: Servet Yüksel, Sonraki Mimarlık Temmuz 2018

 

 

Günlük hayatta birçok faktör, yaratıcılığı ve verimliliği etkiler.Bu faktörler kişinin günlük duygusal iniş çıkışları, çevresel etmenler, sağlık durumu ya da çalışmanın gerçekleştiği iç mekânsal özellikler olabilir.  Ister yaratıcı ister rutin bir çalışma olsun, Gensler’in yaptığı araştırmalar iyi tasarlanmış bir ofisin, çalışan verimliliğini ve yaratıcılığını % 20 oranında arttırma potansiyelinin olduğunu gösteriyor. 

Çalışan verimliliğini artırmak için mekanların karakterini değiştirebilecek birçok yöntem var. Ancak çalışma verimliliği ve performansı artıracak yöntemleri işyerlerinde uygulamak için bunlardan hangisi ya da hangilerinin seçileceği başka bir önemli faktördür.

Bu durumda ofis tasarımları ve tasarım çalışmalarından hayat bulan mekanların çalışan verimliliği ve çalışanların iş performansları üzerinde ne gibi etkilerde bulunduğu , şirketin daha üretken ve ergonomik bir ekosisteme sahip olması için ofislere entegre edilebilecek temel fikir ve uygulamalardan bahsetmek gerekir.  

 

 

Ofis Tasarımı

Son yıllarda işyerlerindeki çalışma verimliliğini artırma amaçlı bir çok tasarım ve tasarım araştırması yapıldı. Trendler, gelişen teknoloji ve artan bilgi birikimi ölçüsünde sürekli değişim gösteriyor.

Geleneksel ofis alışkanlıkları ve ofis tasarımları; günümüzde yerlerini artan miktarda açık ofis alanlarına bırakıyorlar. Ofislerde açık plan düzeninin , çalışma ortamındaki iletişimi ve iş birliğini arttırdığı ayrıca çalışanların sağlığını ve motivasyonunu olumlu yönde etkilediği gözlemlendi. Ancak bu her ofis ve her bir çalışma şekli için geçerli olmayabilir. Çalışanların bireysel olarak yaptıkları işlerlerden ekip çalışmasına, müşteri görüşmeleri ve toplantılar dahil tüm çalışma faliyetlerini tek bir alanda yapmak zorunda bırakılması çalışan motivasyonu ve işin verimliliği üzerinde kayıplara da neden olabileceği görülüyor. 

Ofis içerisinde dikkat ve sessizlik gerektiren metin ya da e-mail yazımı gibi işler ; açık ofisin doğal atmosferiyle oluşan diğer seslerin oluşturduğu rahatsızlıktan etkilenebiliyor. Yine aynı şekilde, işyerlerinde gerçekleşen sürekli hareket ve yol açtığı görüntüler arası geçişler çalışanların konsantrasyonu etkileyebiliyor.

Bu doğrultuda, açık bir ofis tasarlanırken iş yerlerin ihtiyaçlarının temel alınması ve iş konusuna göre bir çalışma alanı tasarımı geliştirilmesi önem kazanıyor. 

Ofislerde kullanılan renklerin ve malzemelerin seçimi çalışan verimliliği ve psikolojisi açısından bir diğer önemli etken olarak öne çıkıyor. Bilindiği üzere renkler ve malzemeler ; ofisler, işyerleri, fabrika alanları , klinikler, okullar, eğitim kurumları, ticaret alanları gibi mekan içerisinde birden çok kişinin etkileşim içerisinde oldukları yerlerde üretkenlik ve ruh halinin belirlenmesinde ciddi anlamda önem arzederler. Doğru kullanılan uyumlu renk seçimleri zihinsel kontrolü ,bunun getirdiği berrak ve yaratıcı düşünceyi teşvik eder.  Parlak renkler (kırmızı, mavi , yeşil vb tonlar) yüksek konsantrasyon ve yapılan işin mutlak doğruluğuyla ilişkilendirilirler. Mavi sakinleştirici ve serinleticidir. 

Şirketlerde çalışan performanslarında küçük artışlar sağlamak için, insan kaynakları , pazarlama , idari işler gibi birçok departman yoğun mesailer harcayarak şirketin performans artırmasına yoğun zaman ve bütçeler ayırmasına yol açar. Tüm bu gerekliliklerin yanında iyi tasarlanmış , gerekli ekipmanları bünyesinde bulunduran enerji artırıcı bir alan daha düşük bütçelerle benzer etkileri yaratabilir.  Ayrıca optimum üretkenlik ve görevleri etkin bir şekilde yerine getirmek için iyi organize edilmiş çalışma alanlarına sahip olmak gerekir.

                                        

 

Alanlar  

Ofis tasarımı yapılırken birbirinden farklı çalışma alanları yaratmak , çalışan verimliliği açısından yararlı olacaktır. Örneğin, kişisel çalışma alanları, yönetici odaları , lobiler, sekreter odaları , bekleme salonları, meeting roomlar ,  konferans salonları, küçük toplantı odaları , arşiv alanları , teknik odalar, mutfaklar ve ofis içi atıştırma alanları, dinlenme odaları ve yemek odaları v.b. Yukarıda tanımlanan odalar bütün işletmeler için geçerli değildir. Her bir sektörün kendi dinamikleri ve bir çalışma senaryosu vardır.  Farklı görünümlere sahip yeni ortamlarda çalışmak, beynimizin odaklanmaya devam etmesine yardımcı olur; bu, çalışanlar için üretken kalmanın değerli bir yoludur.

 

Ofis Aydınlatması ve Verimlilik Arasındaki Bağlantı

Yakın geçmişte yapılan çalışmalar, ofis aydınlatması ile üretkenlik arasında önemli bir bağlantı olduğunu ortaya koymuştur. Yapılan araştırmalar, çalışanların yüzde 68'inin ofis aydınlatmalarından hoşnut olmadıklarını göstermektedir. Fakat daha büyük bir kitle ışığın kendilerini etkileyip etkilemediğinin farkında bile olmayabilir. Aydınlatma ile belirlenen ve büyük ölçüde değişen çalışma atmosferi depresyon ,yaratıcılık ve genel üretkenlik arasındaki bağlantı oldukça önemlidir.

Sonraki Mimarlık tasarım ekibine göre, yeni bir iç mekan tasarımı yapılırken üzerinde en çok zaman harcanan ve hesap yapılan tasarımsal çalışma;  mekanın barındırdığı alanların, o alanların ihtiyaçları ölçüsünde değişen aydınlatma ihtiyaçlarına cevap verebileceği ışık oranların belirlenmesidir. İnsan hayatının büyük kısmı işyerlerinde geçer. İşyerlerinde kullanılan ofis aydınlatmalarının ve aydınlatma derecelerinin belirlenmesi ,konunun uzmanı olmayan kişilere bırakılmayacak kadar önemli bir husustur. Günümüz kurumsal hayatında yeni inşa edilen ya da tadilatlardan geçirilen ofislerde, diğer örnek ofislere uygulanan bir başka projeden esinlenerek ya da doğrudan kopyalanarak belirlenen aydınlatma elementleri ne yazık ki kimi zaman çalışanların zihin sağlıklarına dahi olumsuz etkiler verebilmektedir. Tasarımlarda dahi, render (3d görselleştirme) ile elde edilecek simülasyon sonuçları ile uygulama arasında ciddi farklar ortaya çıkar. Aydınlatma hakkında yeterli teknik bilgi ve hesaplama tecrübesi olmayan mimar ve iç mimarlar kağıt üzerindeki üç boyutlu görselleştirmelerde görünmeyen ışık hesap hatalarına düşebiliyor. Çağımız Türkiye’sinde aydınlatma elementlerinin kullanılan ışık dereceleri projelerde en az bütçe ve zaman ayırılan ; uygulama esnasında genellikle usta diye tabir edilen kişilerce belirlenmekte olduğu görülüyor. İşin uygulamalarını yapan ustalar, bilgileri dahilinde projelere imza atarlarken, ürün tedarikçileri de ürünlerinin işyerlerine uyumundan ziyade çok ürün satmayı amaçlıyorlar. Yapısal alanların mümkün oldukça doğal ışığa sahip olması çok değerlidir. İşyerlerinin geleneksel kübik formlar içerisindeki beyaz/gri alanlardan, çalışan performansını ve motivasyonunu artırıcı, sağlıklı bir ekosistemin koşullarını barındıran çekici alanlara dönüştürmek gerekir.

 

Oda Sıcaklığı/ Kokuları

Oda sıcaklıkları ve oda kokuları ofis ekosistemleri için bir diğer önemli konulardır. Çoğu ofisin oda sıcaklıklarını 18-19 °C tuttuğu tahmin edilmektedir. Bu kötü olmasa da verimlilik açısından çok iyi olduğu da söylenemez. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir konutun oturma odası için koyduğu standart sıcaklık 21 derecedir. Örgüt diğer odalar için ise 18 dereceyi uygun görüyor.

Araştırmalara göre, 18 °C nin üzerindeki ortamlarda çalışanlar daha üretken olmaktadır. Oda sıcaklıklarını çalışanlar için yeterli sıcaklıkta tutmak gerekir.

Her insanın ruh halini ve iç huzurunu etkileyebilecek farklı koku tercihleri vardır. Hoş olmayan oda kokuları çalışanların verimliliğini bozabilir. Burunlardaki reseptörlerin beyinle ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda mümkün olduğunca az kimyasal içeren kokusuz havaya sahip olmak önemlidir.

 

Gürültü Seviyesi ve Hava Kalitesi

Gürültü ve ses kirliliği birçok işyerinin ortak problemidir. Kimi zaman üretkenliğin ortaya çıkmasını sağlarken bazen de tam tersi etki yapar. Bu durum kişisel tercihlere ve yapılan işin niteliğine göre değişiklik gösterir. Burada önemli olan konu insanlara gerektiğinde kapısı olan ve dışarıdaki gürültünün duyulmadığı bir odaya erişim imkanı vererek gürültüden kendilerini uzaklaştırabilmelerini sağlamaktır. 

Öte yandan, hava kalitesinin ofis üretkenliği üzerinde doğrudan etkisi vardır. Kalitesiz hava, çoğu zaman iş verimsizliği ve çalışanların talep edecekleri hastalık izinlerine neden olur. Çalışan sağlığı ve verimliliği için hava filtresi kullanmak doğru bir tercih olacaktır. Belirli aralıklarla açılan pencerelerden gelen doğal temiz hava da ofis çalışanının verimliliğini artırmaya yardımcı olacaktır.

Ayrıca havayı filtrelemeye yardımcı olmak ve temiz, saflaştırılmış oksijen sağlamak için ofislerde bitki bulundurmak önemli bir yardımcı etmen olarak görülebilir.

 

Teknoloji Ofisinizin Tasarımını Şekillendirir

Teknolojideki basit ilerlemeler, çalışanların ruh hâlini ve büro çalışmasıyla olan etkileşimi arttırırken  aynı zamanda çalışanların iletişimini ve  şirket içi etkileşimini de kolaylaştırır. Örnegin ; Günışığı ve hava akımından en iyi şekilde faydalanabilmek ve ısı kontrolünü maksimum düzeyde sağlayabilmek için hareketli pencereler ya da hareketli panjurlar kullanılabilir. Aynı şekilde ofiste müzik ve çalışanların interaktif etkileşimini artırıcı online oyunlar da teknolojinin sağlayabileceği pozitif etkiler olarak görülebilir. 

 

Tazelenme 

Kimler iş yerinde acıkmaz? Kesinlikle, çalışanların uzun süreler boyunca kendilerini yenilemeden işe odaklanması zor olacaktır. Bazı şirketler, çalışanlarının gün içerisinde yenilenmesi, konsantrasyonu canlı tutmak için günün belirli zamanlarında çay veya kahve ikramlarında bulunur. Mekanların tasarımsal çalışmalarla, yoğun etkileşim ve dinlenme alanlarına adapte edilmesi işyerlerindeki çalışan motivasyonunu ve enerjisini artırır. Çalışma saatleri boyunca aç kalmamak ve enerjiyi kaybetmemek için çalışanların kendi yiyeceklerinizi getirmesi, bu yiyeceklerin kolay erişim ve saklanabilirliği için herkes tarafından ulaşılabilir depolama ve soğutma alanlarının tasarımlara eklenmesi de bir diğer önemli durumdur. 

 

 

Referanslar

https://serraview.com/can-office-design-drive-workplace-productivity-innovation/

https://instacheckin.io/blog/office-design-employee-productivity/

https://smallbiztrends.com/2017/06/office-lighting-and-productivity.html 

https://www.bbc.com/turkce/haberler/2011/03/110303_room_temprature

 

Please reload

En Son Haber ve Makaleler
Please reload

Gelecek Tartışmalar

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Tagler
Please reload

Sosyal Medya
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic

Sonraki Mimarlık Mühendislik

Dumlupınar Mah.Gümüşdere Çıkmazı Sok.

Teknik Yapı Concord Rezidans 2. Etap 1B Blok No:63 

Kadıköy / İSTANBUL

 

Tel: +90216 804 3750

Whatsapp: +90542 507 9800
E-mail: info@sonraki.com.tr

follow US

Sonraki , Copyright ©2015